Lid worden

Lid worden

Voorwaarden:
Door het invullen van dit formulier verklaart u zich na toelating te zullen houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen en overige reglementen van de vereniging. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Voorna(a)m(en) *

Roepnaam *

Achternaam *

Adres *

Postcode en woonplaats*

Geboortedatum *

Telefoonnummer *

E-mail*

Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging:
janee

Zo ja speelsterkte enkel:

Speelsterkte dubbel:

eventuele opmerkingen:

Pasfoto bijvoegen * (deze foto komt op uw KNLTB-lidmaatschapskaart)