Lid worden

Lid worden

Voorwaarden:
Door het invullen van dit formulier verklaart u zich na toelating te zullen houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen en overige reglementen van de vereniging. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

  Voorna(a)m(en) *

  Roepnaam *

  Achternaam *

  Adres *

  Postcode en woonplaats*

  Geboortedatum *

  Telefoonnummer *

  E-mail*

  Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging:

  janee

  Zo ja speelsterkte enkel:


  Speelsterkte dubbel:

  eventuele opmerkingen:

  Pasfoto bijvoegen * (deze foto komt op uw KNLTB-lidmaatschapskaart)